Dobra
trasa

Wpadnij z nami
do sąsiadów

RU PL CZ
Gryf poleca

Obóz jeniecki na terenie starego poligonu Lamsdorf.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Na poligonie – obóz jeniecki w Łambinowicach

Cień swastyki

Strona oficjalna Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu:
http://www.cmjw.pl/www/index.php?id=wstep 

Strona gminy Łambinowice:
www.lambinowice.pl/

Obóz jeniecki, znajdujący się na terenie starego poligonu Lamsdorf w Łambinowicach, jest jednym z najbardziej znanych miejsc martyrologii w województwie opolskim. Jego historia sięga XIX wieku. Obecnie na terenie obozu znajduje się Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, cmentarz, baraki z resztkami ogrodzenia i wieżą strażniczą oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

Opis historyczny

W XIX wieku w trakcie wojny francusko-pruskiej władze Prus zorganizowały na terenie obecnych Łambinowic obóz dla przetrzymywania jeńców francuskich. W 1914 roku Niemcy reaktywowali obóz i przetrzymywali w nim żołnierzy państw Ententy. W trakcie I wojny światowej obóz został reaktywowany, przeszło przez niego 90 tysięcy żołnierzy różnych narodowości. W okresie międzywojennym na tym terenie działał obóz dla imigrantów niemieckich.

W latach II wojny światowej ponownie stworzono w Łambinowicach obóz jeniecki. Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej przez obóz przeszło 300 tysięcy żołnierzy, a śmierć poniosło do 100 tysięcy. W 1942 roku na terenie obozu założono cmentarz jeńców radzieckich, spoczywa tam ok. 40 000 osób. Po zakończeniu II wojny przekształcono obóz jeniecki w obóz pracy dla przesiedleńców.

Miejsce to upamiętnia historię II wojny światowej i lata powojenne. Było to miejsce niewoli i zbrodni. Uważamy, że warto tam pojechać, aby poznać i, przede wszystkim, zrozumieć, w jakich warunkach przyszło żyć jeńcom wojennym. Żyć, ale także umierać. Tysiące mogił ukazują największe zło wojny. Ludzie muszą to poznać, aby sytuacja nigdy się nie powtórzyła. Bo w końcu, jak pisała Zofia Nałkowska, to „ludzie ludziom zgotowali ten los”.

Ewa

Współczesność

Cały kompleks związany z pamięcią o obozach jenieckich składa się z kilku miejsc, m.in. Pomnika Ofiar Obozu Pracy, cmentarza Ofiar Obozu Pracy, baraków z resztkami ogrodzenia i wieży strażniczej oraz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, gdzie niegdyś znajdował się tzw. „obóz I”, a dzisiaj poligon wojskowy.

Z zabudowy „obozu I”, znajdującego się w pobliżu muzeum, dzisiaj możemy zobaczyć budynki dawnej wartowni, kasyna oficerskiego i domy mieszkalne. Obiekty te są na bieżąco wykorzystywane jako ekspozycja związana z tematyką miejsca. W Muzeum otwarto niedawno stałą wystawę obejmującą szeroki zakres problematyki jenieckiej okresu II wojny światowej wraz z historią obozu w Łambinowicach.

50.546161 17.570435

Multimedia

Multimedia

Kolejne miejsca na trasie