Zespół
Gryfa

Strona powstała w ramach projektu „Uniwersytety na rzecz pogranicza”, finansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

Dobra
trasa

Wpadnij z nami
do sąsiadów

RU PL CZ

Partnerami w projekcie są:

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, sekcja filologii polskiej Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego.

Kierownik projektu: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.
Członkowie zespołu: mgr Jan Jeništa, Ph.D., mgr Iveta Pernická, mgr Anna Radwan, mgr Marcin Wągiel
interaktmapa.upol.cz

Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Kierownik zespołu: prof. dr hab. Wojciech Chlebda
Członkowie zespołu: dr Tomasz Wielg, mgr Daniel Borysowski, dr Alicja Przyszlak, dr Bożena Dereń, dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk, dr Irena Danecka, mgr Barbara Chlebda, dr Franciszka Witkowska-Michna, dr Radosław Marcinkiewicz, dr Jadwiga Tarsa

… oraz oczywiście dziesiątki studentów i studentek, którym niniejszym dziękujemy.