dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Zajatecký tábor na místě starého vojenského cvičiště.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Na jednom cvičišti – zajatecký tábor v Łambinowicích

Ve stínu svastiky

Oficiální stránky Centrálního muzea válečných zajatců:
http://www.cmjw.pl/www/index.php?id=wstep 

Obec Łambinowice:
www.lambinowice.pl

Zajatecký tábor na území starého vojenského cvičiště Lamsdorf v Łambinowicích patří k nejznámějším mementům lidského utrpení v Opolském vojvodství. Jeho historie se píše od 19. století. V současnosti se zde nachází Památník utrpení válečných zajatců, Centrální muzeum válečných zajatců, hřbitov, vězeňské baráky se zbytky oplocení a dozorčí věží.

Historický kontext

Už v 19. století zřídila pruská vláda během francouzsko-pruské války na území současných Łambinowic tábor pro francouzské zajatce. V roce 1914 Němci tento tábor obnovili a během 1. sv. války v něm drželi více než 90 000 vojáků států Trojdohody, tedy Francie, Ruska a Velké Británie. V meziválečném období zde pro změnu působil německý přistěhovalecký tábor.

Během 2. sv. války byl v Łambinowicích obnoven zajatecký tábor. Odhaduje se, že za jeho zdmi bylo vězněno na 300 000 vojáků a skoro sto tisíc z nich tu zemřelo. V roce 1942 byl na území tábora byl založen hřbitov sovětských zajatců, kde je dodnes pochováno asi 40 000 osob.

V roce 1945 byl v jiné části bývalého vojenského cvičiště vytvořen pracovní a sběrný tábor pro vysidlované německé obyvatelstvo. Obětí špatných životních podmínek, mučení a zabíjení bylo v tomto období více než tisíc. Tábor byl uzavřen v říjnu 1946. V roce 1964 tu bylo založeno muzeum vojenských zajatců.

Toto nechvalně proslulé místo je mementem hrůzné historie 2. sv. války i krátkého úseku poválečného období. Je to místo utrpení a zločinu. Člověk by měl takové místo navštívit, aby pochopil, v jakých podmínkách museli váleční zajatci žít a umírat. Tisíce hrobů zosobňují největší zlo války. Lidé musejí taková místa znát, aby se už nikdy více podobné věci neopakovaly. Vždyť, jak psala Zofia Nałkowska, „to lidé lidem ten osud připravili”.

Ewa

Současnost

Celý areál bývalého vojenského cvičiště je věnován památce zajatců. Nachází se zde mj. Památník obětí pracovního tábora, hřbitov obětí pracovního tábora, vězeňské baráky se zbytky oplocení a dozorčí věže a Centrální muzeum válečných zajatců na místě tzv. „tábora I”.

Z budov patřících k „táboru I” se dodnes zachovaly někdejší strážnice, důstojnické kasíno a obytné domy. V těchto objektech také najdete tematickou expozici. V muzeu byla nedávno otevřena stálá expozice věnovaná zajatecké problematice za 2. sv. války a historii tábora v Łambinowicích. 

50.546161 17.570435

Média

Média

Další místa na trase