Dobra
trasa

Wpadnij z nami
do sąsiadów

RU PL CZ
Gryf poleca

Cmentarz został założony przed 1821 rokiem.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Na peryferiach – cmentarz żydowski w Głogówku

W poszukiwaniu zaginionej menory

ul. Olszynka, Głogówek, województwo opolskie

Głogówek jest miastem tak bogatym w zabytki, że turysta może łatwo przeoczyć niewielki (ok. 0,4 ha) cmentarz żydowski, zwłaszcza że jest on położony na peryferiach miasta, przy wylotowej ulicy Olszynka (w kierunku na Krapkowice). Jest on świadectwem życia w Głogówku niewielkiej gminy żydowskiej (ok. 30 rodzin), która dobrze zapisała się w historii miasta i w pamięci jego starszych mieszkańców.

Historia

Cmentarz żydowski został założony w Głogówku (niem. Oberglogau) ok. 1820 r. na niewielkim stoku położonym poza granicami miasta. Pozostawał w rękach Żydów niemieckich do końca II wojny światowej (w r. 1939 przeszedł we władanie Zrzeszenia Żydów w Niemczech, następnie do r. 1945 w ręce Gestapo). Sądząc po zachowanych tablicach nagrobnych, pierwszy pochówek odbył się tu w 1821 r., ostatni – w r. 1936. Ciekawostką jest fakt, że na kirkucie w Głogówku pochowani są przodkowie Johna Kerry’ego, obecnego sekretarza stanu USA.

Istnienie cmentarza Żydów głogóweckich jest faktem mało znanym, a historia gminy żydowskiej w Głogówku nie stała się przedmiotem systematycznych badań i opisu. W r. 2010 dwa gimnazja opolskie – w Racławicach Śląskich i w Głogówku – zrealizowały program edukacyjny „Ocalić od zapomnienia – czyli o historii Żydów w Głogówku”, jednak jego efekty nie przebiły się do powszechnej świadomości.

Wojciech

Współczesność

Po zakończeniu wojny cmentarz podzielił los wielu nekropolii żydowskich na terenie Polski: był systematycznie okradany i dewastowany, wywożono zwłaszcza nagrobki z czarnego marmuru z męskiej części kirkutu. Do dnia dzisiejszego zachowało się zaledwie ok. 65 macew z piaskowca i wapienia z inskrypcjami w języku hebrajskim i niemieckim. Brak ogrodzenia i łatwy dostęp do cmentarza od strony przydrożnego lasu powoduje postępujące niszczenie cmentarza, a brak systematycznej opieki nad tym miejscem powoduje jego zarastanie.

50.367413 17.866858

Multimedia

Multimedia

Kolejne miejsca na trasie