dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Hřbitov byl založen před rokem 1821. Dnes bohužel stále chátrá.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Na periferii – židovský hřbitov v Głogówku

Hledání sedmiramenného svícnu

ul. Olszynka, Głogówek, Opolské vojvodství

Głogówek je město bohaté na památky, takže se snadno stane, že mezi nimi přehlédnete malý (asi 0,4 ha) židovský hřbitov. Ještě k tomu je umístěn poněkud na periferii města, v ulici Olszynka (na hlavním tahu na Krapkowice). Je památkou na nepříliš početnou židovskou obec v Głogówku, která čítala asi třicet rodin a dobře se zapsala do historie města i do paměti jeho starších obyvatel.

Historie

Židovský hřbitov byl v Głogówku (něm. Oberglogau) založen kolem roku 1820 na svažitém místě za hranicemi města. Až do konce 2. sv. války zůstával v rukou německých Židů (v roce 1939 přešel pod správu Sdružení Židů v Německu, následně do roku 1945 pod Gestapo. Z náhrobních kamenů lze vyčíst, že první pohřeb se zde uskutečnil v roce 1821, poslední v roce 1936. Zajímavostí místního hřbitova je, že zde byli pochováni předci Johna Kerryho, dnešního předního politika USA.

O hřbitovu głogovských Židů se toho dnes ví málo, historie židovské obce v Głogówku dosud nebyla předmětem systematického výzkumu. V roce 2010 se ale žáci 2. stupně dvou opolských základních škol v Racławicích Śląských a v Głogówku v rámci vzdělávacího programu Uchránit před zapomněním pokusili probádat historii Židů v Głogówku, výsledky jejich práce se však zatím nedostaly do všeobecného povědomí.

Wojciech

Současnost

Po konci války postihl hřbitov podobný osud jako jiné židovské hřbitovy na území Polska. Byl systematicky vykrádán a ničen, odvezeny byly především náhrobky z černého mramoru z mužské části hřbitova. Dodnes se dochovalo asi jen 65 náhrobků z pískovce a vápence s inskripcemi v hebrejštině a němčině. Chybějící oplocení a snadný přístup na hřbitov ze zalesněné strany jsou důvodem dalšího ničení hřbitova. Systematická péče o toto místo chybí a hřbitov postupně zarůstá.

50.367413 17.866858

Média

Média

Další místa na trase