dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Pohřbu ctihodného rabína Wienera se v roce 1895 účastnilo celé město, včetně katolíků a protestantů.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Zapomenutý svědek – židovský hřbitov v Opolí

Hledání sedmiramenného svícnu

ul. Graniczna 11‎, 46-020 Opole, Polská republika

http://www.opole.pl/

Městské informační centrum Opolí: http://info.um.opole.pl/cz/ (česky). 

Židovský hřbitov je jedním z pěti opolských hřbitovů a z 31 židovských hřbitovů v opolském regionu. Nachází se v ulici Graniczna ve čtvrti zvané Nová Královská Ves (Nowa Wieś Królewska), jižně od hlavního vlakového nádraží. Na rozloze 0,3 hektaru najdeme asi 150 náhrobků převážně opolské židovské inteligence z let 1840-1940. Je jedním z posledních dokladů přítomnosti Židů v Opolí, kromě budovy staré synagogy (dnes sídlo regionální televize), pamětního kamene na místě nové synagogy vypálené během Křišťálové noci a tzv. Rabínova domku, v němž kdysi bydlel správce nové synagogy.

Historický popis

Dějiny opolských Židů se píší paralelně s historií celého města a jejich počátek sahá až do 13. století. Židů však v průběhu věků v Opolí bydlívalo jen velmi málo (začátkem 19. století jen osm až deset rodin) a své zemřelé pohřbívali na hřbitově v městečku Biała Prudnicka. Teprve po vzniku samostatné židovské obce v roce 1816 byly učiněny kroky k založení vlastního hřbitova. První pohřby se tu konaly již ve 20. letech 19. století. Ve 40. a 50. letech se v Opolí stavěla synagoga, židovské obyvatelstvo se tehdy rozrostlo až na pět set osob. V roce 1853 se stal rabínem Dr. Adolf Wiener, čestný občan města, jehož náhrobek se zachoval v ústřední části hřbitova. Zdejší hřbitov je svědectvím zámožnosti a vysokého společenského postavení opolských Židů: jsou na něm pochováni rabíni, lékaři, advokáti, lékárníci, obchodníci a podnikatelé. Ve 20. a 30. letech 20. století se v důsledku protižidovské politiky německé vlády snížil počet opolských Židů z asi tisícovky na 300 osob, poslední pohřeb se zde konal v roce 1940. V letech druhé světové války byli opolští Židé převážně deportováni do Terezína a následně zavražděni v Osvětimi.

Ani mnozí obyvatelé Opolí nemají tušení o existenci docela dobře zachovalého hřbitova, který je úzce spjat s dějinami jejich města. Hřbitov se nachází nedaleko vlakového nádraží, přesto je mimo veškeré turistické trasy. Tím spíše stojí za to hřbitov navštívit a jeho historii zpřístupňovat dalším. Snad se tím také podaří zamezit další devastaci hřbitova.

Wojciech, 64 lata

Současnost

Po válce už opolská židovská obec nebyla obnovena a hřbitov v ulici Graniczna postupně chátral a upadal v zapomnění. Zbourán byl pohřební dům i byty pro hlídače a zahradníka. Později byla alespoň obnovena hřbitovní zeď a v roce 2005 dobrovolníci z řad polské, izraelské a německé mládeže hřbitov společně uklidili. Část náhrobků je zničena a čeká na obnovu. Zachované kamenné náhrobky nesou reliéfní inskripce v hebrejštině a němčině, některé pouze v němčině. Na mnoha náhrobcích se zachovaly hezké ornamenty a symboly.

50.656232 17.932862

Média

Média

Další místa na trase