dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Tragický osud polských Židů ve stínu malebného hraničního městečka.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Pohraničí na druhou – židovský hřbitov ve Sławkově

Hledání sedmiramenného svícnu

ul. Francesco Nullo 7, 41-260 Slawków, Slezské vojvodství

Městečko Sławków se vlastně nachází v dvojím pohraničí: na jedné straně je součástí regionu Zagłębie na hranici Slezského a Malopolského vojvodství, na straně druhé je však zároveň docela blízko česko-polsko-slovenského trojmezí. Možná právě proto se židovský hřbitov, který se ve Sławkově dochoval do dnešních dnů, od jiných slezských hřbitovů poněkud liší.

Má malebnou polohu, je dobře udržovaný, náhrobky jsou tradiční, bohatě zdobené a z různorodého kamene. Oproti jiným, západněji položeným hřbitovům tu najdeme i nápisy v polštině. Hřbitov je ohrazen zdí a vede na něj kovová brána s nápisem „Židovský hřbitov obcí Sławkowa a Strzemieszyc obnovil v roce 1966 Daniel Landsmann”.

Historie

Sławków kdysi býval biskupským městem, a proto se v něm až do roku 1790 nemohli usazovat židé. To se však změnilo začátkem 19. století. Když byli v roce 1862 carským výnosem zrovnoprávněni křesťané a židé, sławkovská židovská komunita se rychle rozrostla. Zdejší Židé se živili obchodem i řemeslem, ve Sławkově založili drátovnu a pilu. V roce 1890 židovská komunita čítala asi 250 osob, ale teprve v roce 1904 si Židé založili svou obec, zvolili si místní samosprávu, postavili synagogu a lázeň (mikve), talmudickou školu, a v roce 1907 i hřbitov s pohřebním domem za městem, u cesty do vsi Krzykawka.

Ve 30. letech sławkovská obec měla asi 500 členů, vlastnila knihovnu, záložnu, působil zde i Svaz židovských dělníků. V září 1939 však přišel konec. Stahující se polská vojska 6. září 1939 vyhodila do povětří most přes řeku Biała Przemsza a Židé, kteří se tudy snažili uprchnout, byli postříleni útočícími Němci. V samotném Sławkově bylo v roce 1941 vytvořeno ghetto a spolu s jeho likvidací v roce 1942 skončil i příběh sławkovských Židů.

Výprava do Sławkowa člověku odhalí pozoruhodné útržky dávno minulého Polska s jeho složitou a multikulturní historií. I když se ve Sławkově zachovalo mnoho architektonických zajímavostí, městečko je dosud málo známé a leží stranou turistických tras. Ale právě díky tomu tudy neproudí davy turistů a člověk si může daleko lépe vychutnat krásu a atmosféru tohoto místa.

Irena

Současnost

V roce 1996 byla na obnoveném mostě přes Białou Przemszu umístěna pamětní deska s nápisem „Na tomto místě, v prvních dnech války v září 1939, Němci povraždili desítky Židů, kteří přecházeli přes tento poškozený most“. Pamětní desku najdete i na dochované sławkowské synagoze („Do německé okupace se v tomto domě nacházela synagoga sławkowských Židů”). Do dnešních dnů se zachovala také budova bývalé Scheinovy drátovny a v místním muzeu mají sławkovští Židé svou stálou expozici.

Nejzachovanější a nejdojemnější stopou po sławkowské židovské obci je však její hřbitov.

50.305445 19.406251

Média

Média

Další místa na trase