dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Sedm kamenných stél na břehu přehrady

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Sedm posledních – malý židovský hřbitov v Hoješíně

Hledání sedmiramenného svícnu

Hoješín, 538 07 Seč, Pardubický kraj

Není největší, ani nejstarší, ani dobře zachovaný. Přesto má malý židovský hřbitov v Hoješíně na Chrudimsku jedno unikum: nachází se totiž přímo na břehu místy až třicet metrů hlubokého černého jezera.

Tím jezerem je přehradní nádrž Sečská přehrada, která byla v roce 1932 vybudována na řece Chrudimce jako zdroj pitné vody a elektrické energie. Už několik desetiletí je však také oblíbenou rekreační oblastí s chatovými osadami, kempy a letními hospůdkami.

Historický popis

Židovský hřbitov byl založen v polovině 19. století a sloužil jako pohřebiště židovských občanů z nedaleké vsi Hoješín. Pohřbívat se na něm přestalo v roce 1919. V souvislosti se stavbou přehrady byla část hřbitova uměle navýšena a zpevněna betonovou zdí. Od té doby se hřbitůvek nachází v těsné blízkosti vodní nádrže a může sloužit jako vyhlídkový balkon, před nímž se rozprostírá idylická krajina chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Významné židovské památky najdete i v blízkém okolí: hřbitov v Dřevíkově u Trhové Kamenice, synagogu a hřbitov v Heřmanově Městci, synagogu a hřbitov v Luži, hřbitovy v Chrudimi a Hlinsku.

Honza, 30 let

Současnost

Po druhé světové válce byl nefunkční hřbitov postupně devastován, zbourána byla budova márnice i část ohradní zdi. Většina náhrobků byla navezena do nedaleké jámy nebo naházena do přehrady. Teprve prohlášení za kulturní památku zamezilo jeho definitivnímu zániku. Hřbitov byl upraven na park, vztyčeno bylo posledních sedm původních kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1814. V současnosti se o hřbitov stará Židovská obec v Praze. Hřbitov je volně přístupný.

49.823320 15.643030

Média

Média

Další místa na trase