dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Diamant, Pollak, Oppenheim, Eben, Heikorn, Bacher. Co jméno, to velký příběh.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Pospolu a demokraticky – Židovský hřbitov v Olomouci-Neředíně

Hledání sedmiramenného svícnu

Třída Míru 137/104, 779 00 Olomouc-Neředín, Olomoucký kraj

Komunální hřbitov v Olomouci-Neředíně byl zřízen v roce 1901 po zrušení nevyhovujících hřbitovů na předměstích. Olomoučtí si pro své pohřebiště vybrali pozemky v sousední obci Neředín, na Tabulovém vrchu s malebným výhledem na Olomouc, Svatý Kopeček i celou Hanou. V roce 1914 byla dokonce ke hřbitovu zřízena tramvajová trať, vedoucí tehdy ještě volnou krajinou, přes území středověkého popraviště, na něž dodnes upomíná zastávka Šibeník.

Hřbitov byl zřízen demokraticky: katolíci, evangelíci i židé tu měli svou část s kaplí nebo pohřebním domem v jednotném byzantsko-románském stylu. Jednotlivé části hřbitova neoddělovaly žádné ploty, měšťané různých vyznání i národností tu leželi pospolu.

Historický kontext

Olomoucká židovská obec patřila na začátku 20. století k největším na Moravě – v roce 1910 se k „víře izraelské“ hlásilo 1679 osob. Obec měla od roku 1897 svou monumentální synagogu na dnešním Palachově náměstí, a její nejbohatší členové si budovali nejen výstavní vily v dnešní Vídeňské ulici, ale také okázalé hrobky na Ústředním hřbitově.

Židovské pohřebiště na olomouckém ústředním hřbitově není ani nijak zvlášť staré, ani opředené mystikou dávných časů, ačkoli lidé zde pohřbení ve své době patřili k nejváženějším osobnostem regionu. Na rozdíl od jiných historických hřbitovů se tu však stále pohřbívá. Olomoucký hřbitov je trochu paradoxním důkazem, že si zdejší náboženská obec navzdory pohromám 20. století dodnes zachovala svou životaschopnost.

Honza

Současnost

Pokud dnes zavítáte na neředínský židovský hřbitov, jistě vás hned zkraje zaujmou gigantické náhrobky bohatých a vlivných podnikatelských rodin Hamburgerů, Briessů, Brochů, Loewů a Groagů. Následují o něco skromnější hroby s nápisy v hebrejštině, němčině i češtině. Jsou tu pohřbeni příbuzní filozofa Edmunda Husserla i architekta Paula Engelmanna. Poslední spočinutí zde nalezl i Vlastimil Artur Polák, básník a prozaik, rodák z nedalekého Úsova.

Celkově je tu na území necelého jednoho hektaru asi tisíc náhrobků. V zadní části hřbitova byl v roce 1949 odhalen památník židovských obětí nacismu, který v roce 2005 doplnily čtyři desky se jmény 1520 obětí z Olomouce.

49.596826 17.221521

Média

Média

Další místa na trase