dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Pivnici dominují naleštěné měděné várnice. Tady vzniká „živé” pivo.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Za excelentním pivem – Rýmařov a jeho hostinský pivovar

Cesta hladového a žíznivého poutníka

Pivovarská 14, 795 01 Rýmařov, Moravskoslezský kraj

http://www.excelent.cz 

http://www.inforymarov.cz

Až zase jednou budete projíždět malebnou horskou krajinou Hrubého Jeseníku, zkuste se zastavit na pivo nebo oběd v Rýmařově. V místním hostinském pivovaru, navazujícím na 450 let trvající tradici vaření piva v tomto městě, si můžete dát třeba polotmavý třináctistupňový speciál Excelent.

Historický kontext

Město Rýmařov (německy Römerstadt) patřilo v minulosti ke vzkvétajícím sudetským městům, v nichž převážně německojazyčné obyvatelstvo dokázalo využívat nepříliš přejícné přírodní podmínky ke svému prospěchu. Nejdříve se tady dařilo zemědělství, chovu dobytka, ale i plátenictví a důlní těžbě, v 19. století s průmyslovou revolucí a železnicí přišly úspěšné textilní fabriky, kožařství i strojírenství. Rýmařovsko bylo zdaleka vyhlášené kvalitou hovězího masa.

Také pivovarnictví má ve městě tradici již od roku 1561. Po několika požárech města byl nový pivovar postaven v roce 1661 v místech dnešního hostinského pivovaru Excelent. V roce 1858 sice měšťanský pivovar na dlouhou dobu zanikl, ale v roce 1995 prošla historická budova rekonstrukcí a výroba piva byla obnovena.

S událostmi druhé světové války a následným odsunem německého obyvatelstva výrazně klesl počet obyvatel města a okolí, dopravní a průmyslová infrastruktura byla poškozena nebo záhy zanikla kvůli nedostatku kvalifikovaných sil, a v roce 1960 město přestalo být městem okresním. Od padesátých let 20. století se navíc v historickém centru Rýmařova začalo s rozsáhlou asanací, které padla za oběť podstatná část náměstí a přilehlých ulic.

Mnozí z nás si po přečtení krátké historie Rýmařova představí další z mnoha zjizvených sudetských měst. Tentokrát však budou na omylu: historické centrum Rýmařova je dnes elegantně opravené, plné zeleně, pískovcových soch a fontán. I mohutná radnice ve středu náměstí září do daleka svou opravenou bělostnou fasádou. Městem vede síť cyklotras a v zimě tudy prochází Jesenická magistrála, vyhlášená mezi běžkaři.

Honza

Současnost

Hostinský pivovar Excelent je od roku 1995 vyhlášený svým kvalitním pivem, které obsahuje kromě jesenické pramenité vody i hanácký ječmenný slad. Veškerá piva jsou „živá“, tedy nefiltrovaná a nepasterizovaná, takže si kromě výtečné chuti uchovávají i řadu zdraví prospěšných látek.

Až si dáte nějaký ten „škopek“, projděte se nedalekém historickém náměstí s mnoha zajímavými sochařskými prvky. Nad vchodem do raněbarokní radnice najdete třeba městský erb s vlčicí proťatou šípem.

V místní části Rýmařova zvané Janovice si můžete prohlédnout chátrající, ale půvabný renesanční zámeček. Objekt je v sezóně dokonce tři dny v týdnu otevřen, nicméně původní interiéry už byste v něm hledali marně. Deset kilometrů na jihozápad od Rýmařova najdete známé Rešovské vodopády, které stojí za návštěvu v zimě i v létě.

49.930864 17.269928

Média

Média

Další místa na trase