dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Obrácený most a velká historie malé podhorské vesničky.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Vzhůru nohama – most v Moszczance

Skvosty mezi mosty

Ředitelství chráněného území Park Krajobrazowy Góry Opawskie:

Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

http://go.zopk.pl/index.php?option=com_contact&Itemid=9

Až jednou pojedete po silnici z Moszczanky do Pokrzywné, spatříte na úseku asi padesáti metrů hned tři mosty přes Zlatý potok: železniční viadukt, silniční most a lávku pro pěší. Ten pohled vám jistě učaruje, zvlášť když se v pozadí rýsují kopce Zlatohorské vrchoviny.

Železniční most má vskutku originální vzhled: vypadá jako obrácený vzhůru nohama, jelikož na rozdíl většiny mostů jeho příhradový oblouk podpírá most odspodu.

Historie

Moszczanka (něm. Langebrűck, v letech 1945-1946 nesla název Długomosty), vesnice v údolí Zlatého potoka, existuje od 14. století. Původně patřila k české koruně, Habsburkové ji roku 1742 postoupili Prusku, později se stala součástí Velkoněmecké říše. Po odsunu místních Němců v letech 1945-1946 bylo celé území dosídleno lidmi z východní části Polska, především z Pikułowic na dnešní Ukrajině.

Železniční viadukt přes Zlatý potok byl postaven ve druhé polovině19. století ve zcela odlišné podobě, než jak jej známe dnes. Na starých pohlednicích můžeme vidět most se třemi zděnými pilíři ve tvaru arkád (prostřední byl zasazen přímo do potoka). Katastrofální povodeň v roce 1903 ale tento most zničila. Byl zrekonstruován pravděpodobně kolem roku 1910, kdy se z ničivých povodní vzpamatovávalo celé okolí (hlavně Arnoldsdorf a Ziegenhals, tedy dnešní Jarnołtówek a Głuchołazy).

Znovu byl most zničen v březnu v roce 1945 během náletů amerického letectva. V bojích zde zahynulo mnoho vojáků Volkssturmu. Nejdříve byli pochováni přímo v Moszczance, později byla těla se souhlasem polské vlády exhumována a pochována ve společném hrobě na hřbitově v Jarnołtówku (celkem 10 osob).

Krása Zlatohorské vrchoviny snad okouzlí každého. Při pohledu na nádhernou krajinu si můžete vychutnávat místní mikroklima a poznávat neobvyklou a málo známou historii i současnost.

Wojciech

Současnost

Viadukt v Moszczance se od ostatních mostů a lávek nad Zlatým potokem liší svým tvarem. Přitahuje pozornost mnoha turistů, hlavně proto, že leží na frekventované trase mezi Prudnikem a Głuchołazy, která spojuje tři sousedící obce: Moszczanku, Pokrzywnou a Jarnołtówek.

Viadukt leží na železniční trase č. 333 Pokrzywna – Jindřichov využívané Českými drahami. Ty ale postupně trasu opouštějí s ohledem na vysoké poplatky, které musejí hradit polskému majiteli PKP. Koleje, které jsou již nyní ve špatném stavu, pravděpodobně během pár let osiří zcela, což se určitě podepíše negativně na přeshraničním cestovním ruchu.

Pokud zavítáte do Moszczanky, doporučujeme se od mostu vydat na nedaleký hřbitov u kapličky na pomezí Moszczanky a Prudnické louky. Bylo tu vybudováno malé lapidárium  německých náhrobků po válce odstraněných ze hřbitova. V místní škole se můžete setkat i s paní Marzou Kędrou, držitelkou čestného polského titulu Učitelka roku 2012.

50.287022 17.476236

Média

Média

Další místa na trase