dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Z průmyslového Přerova už je zase krásné město. Přispěl k tomu i tento most.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Zubr a vlaštovky – Tyršův most v Přerově

Skvosty mezi mosty

Mostní ulice, Přerov, Olomoucký kraj

http://www.prerov.eu

Více než sedmdesátimetrový most přes řeku Bečvu v Přerově má za sebou pohnutou historii. Mnohokrát zničený a mnohokrát přestavěný most se v plné kráse opět zaskvěl v roce 2012. Projekt významné české architektky Aleny Šrámkové zdobí několik skulptur, mezi nimiž vyniká velký bronzový zubr. Od dob pánů z Pernštejna je toto mohutné zvíře ve znaku města.

Historický popis

V místech dnešního Tyršova mostu v Přerově stál kamenný nebo dřevěný most nejspíše už od pozdního středověku. Vedla tudy totiž důležitá formanská stezka. Na předpolí mostu se od roku 1554 nacházel kostelík sv. Marka spojený s působením Jednoty bratrské v Přerově, zejména s jejím nejvýznamnějším představitelem, Janem Amosem Komenským. Základy kostela a bratrské školy byly odhaleny při archeologickém průzkumu v roce 2013.

V roce 1903 tu byl postaven jeden z prvních železobetonových mostů v Českých zemích. Navrhli jej čeští inženýři Ludvík Uhlíř a Karel Herzán podle francouzských technických předloh. Most byl v roce 1932 pojmenován po Miroslavu Tyršovi, zakladateli tělocvičné organizace Sokol, která má na novoměstské straně mostu elegantní funkcionalistickou sokolovnu z roku 1927.

V poslední den 2. sv. války, 8. května 1945, německá armáda na ústupu před blížícími se Sověty vyhodila betonový most do povětří. Prý k tomu použila 800 kg trhaviny. Z betonového díla zůstala jen ozdobná stéla na staroměstském břehu a pilíř v korytě řeky. Od 60. let až do začátku 21. století se v místě Tyršova mostu nacházela jen provizorní lávka pro pěší.

Teprve v roce 2010 byla zahájena stavba nového betonového mostu pro pěší, cyklisty i automobily podle návrhu uznávané architektky Aleny Šrámkové. Vznikl tak hodnotný architektonický počin ověnčený několika oceněními.

Díky snaze ornitologů je most bezpečný pro vodní ptactvo a na jeho spodní straně dokonce vzniklo dvanáct umělých hnízd pro vlaštovky.

Honza

Současnost 

Tyršův most je dnes opět chloubou města. Přerované si nový most rychle oblíbili a zamilované páry na zábradlí zavěšují zámky na znamení své lásky. Most můžete využít při procházce z malebného Horního náměstí (s renesančním žerotínským zámkem) do městského parku Michalov.

49.456907 17.448241

Média

Média

Další místa na trase