dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

V roce 1945 měl most velké štěstí - vyhození do vzduchu byl nakonec ušetřen.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Litinová secese – Zvěřinecký most ve Vratislavi

Skvosty mezi mosty

Oficiální stránky města Vratislavi:
http://www.wroclaw.pl/

Zvěřinecký most se nachází ve východní části Vratislavi, mezi ulicemi Marie Curie-Sklodowské a Zygmunta Wróblewského. Most tvoří přechod přes Starou Odru, jedno z ramen řeky Odry, a spojuje centrum s městskými částmi Sępolno, Bartoszowice, Dąbie a Biskupin. V jeho blízkosti se nachází zoologická zahrada (dříve zvěřinec, odtud současný název tohoto mostu) a areál Haly století. Nedaleko mostu se nachází přístaviště, odkud se můžete vydat na plavbu lodí po Odře.

Historie

Počátky mostu sahají do doby kolem roku 1655, kdy byl ještě dřevěný. Od roku 1704 se most jmenoval „Passbrücke“, čili „Propustkový“. Tento název je odvozen od nedaleké městské strážnice, která na most vydávala propustky, samozřejmě po zaplacení mýtného. Dříve se mostu také říkalo Szczytnický nebo Cihlový. V letech 1892-1897 bylo rozhodnuto o stavbě nového mostu. Autory projektu a stavitely byli K. Klimm, R. Plüdemann, A. Frühwirth a A. von Scholtz. Na konci 19. století byla na mostě umístěna bronzová deska s nápisem v němčině: „Jako dřevěný jsem spočíval po staletí nad pomalými vodami. Nyní ze železa a kamene zářím nad splavným tokem“ („Hœlzern ruht ich Jahrhunderte lang ueber trægem Gewæsser. Jetzt aus Eisen und Stein schmueck ich den schiffbaren Strom.”). Deska byla sňata roku 1945. Během obléhání Festung Breslau (1945) byly na most umístěny výbušné nálože, aby byla jeho vyhozením mostu zastavena Rudá armáda. Jelikož však Sověti zaútočili od jihu Vratislavi, byl most ušetřen.

Zvěřinecký most je podle mne jedním z nejkrásnějších a nejzajímavějších mostů ve Vratislavi. Jeho originální konstrukce přitahuje pozornost turistů. Má také zajímavou minulost. Blízké sousedství se zoologickou zahradou, Halou století a přístavištěm zvyšuje jeho atraktivitu.

Patrycja

Současnost

Konstrukce mostu stojí na jediném pilíři, hlavní nosníky mají tvar oblouků. Chodníky se nacházejí na vnější straně nosníků. Pásy nosníků jsou propojeny s mřížovými oblouky, na kterých je pomocí tyčových závěsů zavěšena mostovka. Vedení lan skrze konstrukci mostu je umožněno pomocí ornamentů ve tvaru litinových zvonů. Po obou stranách mostu se nachází zábradlí, na tyčových závěsech jsou namontovány lucerny, navazující na dřívější plynové lampy veřejného osvětlení. Stavba a dekorace jsou typické pro secesi.

51.108480 17.069725

Média

Média

Další místa na trase