dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Projděte se po kamenném mostě, který pamatuje Jana Amose Komenského.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Kamenná báseň – Svatojánský most v Litovli

Skvosty mezi mosty

Vítězná ulice, 784 01 Litovel, Olomoucký kraj

http://www.litovel.eu

Tento nejstarší most na Moravě pochází patrně z pozdního středověku, i když první písemná zmínka o něm pochází až z roku 1592. Je zajímavé, že o něm poprvé nenapsal žádný kronikář, ale litovelský renesanční básník Gregor Tarco ve své poémě o založení města Litovle.

Most měří 57 metrů a tvoří jej šest různě velkých kamenných oblouků. Uprostřed se nachází socha jeho patrona, sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil olomoucký sochař Jan Sturmer, přední tvůrce moravského vrcholného baroka, jenž pocházel z luteránského Královce v tehdejším východním Prusku a kvůli obživě na Moravě konvertoval ke katolictví. Sturmer je autorem mnoha mariánských sloupů v moravských městech, včetně toho, který můžete spatřit na náměstí v Litovli.

Historie

Kamenný most přes jedno z ramen řeky Moravy prý nechali postavit litovelští radní, aby lépe než předchozí dřevěný odolal častým záplavám. Povodeň most poškodila i v roce 1997, kdy byl už téměř půl století zařazen mezi kulturní památky. Pečlivá rekonstrukce v roce 1999 navrátila mostu jeho původní krásu. Vozovka mostu byla rozšířena a vydlážděna, nevzhledné železné zábradlí bylo nahrazeno ušlechtilým kamenným ostěním.

Na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého si všimněte reliéfu svržení tohoto světce do Vltavy. Je na něm totiž zobrazen pražský Karlův most. Nejstarší most na Moravě tak vlastně nese zobrazení nejstaršího mostu v Čechách.

Honza

Současnost

Most je v současnosti plně funkční, dostanete se k němu pěšky za pár minut z litovelského náměstí Přemysla Otakara. Okolí bohužel tvoří spíše nevzhledné panelové domy. Most je oblíbenou zastávkou cyklistů směřujících do CHKO Litovelské Pomoraví.

49.705187 17.076444

Média

Média

Další místa na trase