Dobra
trasa

Wpadnij z nami
do sąsiadów

RU PL CZ
Gryf poleca

Poznaj świętego Jacka!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Perła Opolszczyzny – Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim

Kamień Śląski – wieś w Polsce położona w województwie opolskim. Jest ona znana i chętnie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców Śląska, ale także przez licznych gości z całego świata. Bywa nazywana „Perłą Opolszczyzny”. Umiejscowienie wśród bujnych lasów z bogatą florą i fauną czynią tę miejscowość dogodnym miejscem wypoczynku i relaksu wśród natury. Po raz pierwszy miejscowość zanotowana została w najstarszej Kronice polskiej spisanej po łacinie w latach 1112-1116 przez Galla Anonima (anonimowy autor Kroniki polskiej).

Ważnym centrum społeczno-gospodarczym i kulturowym Kamienia Śląskiego był w przeszłości tutejszy pałac. Na przełomie XVII i XVIII wieków rodzina Larischów wzniosła pałac, przebudowany następnie przez Ludwika Jacka Larischa w 1779 roku. W drugiej połowie XIX wieku kamienieckie dobra odziedziczyła rodzina von Strachwitzów, która w latach 1858 i 1889-1891 przebudowała wnętrze i w niewielkim stopniu zmieniła wygląd elewacji. W 1945 roku obiekt został upaństwowiony i zamieniony na dom dziecka. W maju 1970 roku pożar zmienił obiekt w ruinę i dopiero w 1990 roku, kiedy zespół pałacowy przekazano diecezji opolskiej, odzyskał dawną świetność.

Murowany z kamienia i cegły pałac jest centralną budowlą zespołu. Składa się z dwóch skrzydeł, usytuowanych równolegle do siebie i połączonych łącznikiem. Główny korpus został wzniesiony na planie prostokąta, który mieści czworoboczną wieżę z kaplicą na piętrze. Przy narożniku powstała przybudówka wsparta na czterech filarach, mieszcząca na piętrze salę balową. Do pałacu przylega park naturalistyczny z kaplicą oraz zabudowania folwarczne. Dziś w budowli mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Szczególnym miejscem w kompleksie jest kaplica. Powstała ona w XVIII wieku dzięki hrabinie Magdalenie Engelburg-Kotulińskiej-Kryszkowitz. Jej syn Karol Ludwik znacznie zmienił wewnętrzną architekturę kaplicy. Ustanowił ołtarz inkrustowany srebrem, zbudował dekoracyjną posadzkę ze szlifowanych kamieni, dekoracyjne sklepienie i majestatyczną wieżę, a w ołtarzu umieścił obraz Św. Jacka ze złotą aureolą w dominikańskim habicie.

Mykola

W Kamieniu Śląskim, gdzie urodził się w XII wieku Św. Jacek Odrowąż, od wieków żywy jest kult tegoż Świętego.

Jacek Odrowąż – polski duchowny katolicki, dominikanin, oraz historyczny patron Polski. Dokonał drugiej, pogłębionej, ewangelizacji narodu. W dniu 24 września 1686 roku papież Innocenty XI ogłosił św. Jacka głównym patronem Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego na równi ze św. Stanisławem Kostką. Św. Jacek jest głównym patronem katolickiej archidiecezji katowickiej, opolskiej, Śląska, polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego oraz Wołynia. Ciekawym jest również to, iż figura świętego Jackajako jedynego polskiego świętego została umieszczona na kolumnadzie Berniniego wWatykanie.

Z życiem Św. Jacka wiąże się wiele opowieści na temat cudów, których dokonał, miał dokonać lub które miały wydarzyć się już po śmierci, na przykład:

Według encyklopedycznego zbioru żywotów świętych „Acta Sanctorum”, opracowanego z zastosowaniem tzw. krytyki historycznej, samo wyliczenie cudów św. Jacka zajmuje trzydzieści pięć stron. W jego bulli kanonizacyjnej z 17 kwietnia 1594 roku zawarto stwierdzenie, że uczynionych przez niego cudów „niemal nie sposób policzyć”.

Sanktuarium Św. Jacka przyciąga licznych pielgrzymów i turystów, przybywających na chwilę modlitwy oraz pragnących zwiedzić jeden z najpiękniejszych obiektów kultury na Śląsku Opolskim.

50.536290 18.075342

Multimedia

Multimedia