dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Univerzita Palackého v Olomouci: poznejte naši Alma Mater!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Genius loci – Univerzita Palackého v Olomouci

Místa mého srdce

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Olomoucký kraj

http://www.upol.cz

Nebylo by těchto stránek, kdyby nebylo studentů a pracovníků, kteří se na jejich tvorbě podílejí. Avšak nebylo by ani studentů a pracovníků, kdyby nebylo naší Alma Mater – Univerzity Palackého v Olomouci.

Historický kontext

Olomoucká univerzita byla založena jako první na Moravě a druhá v českých zemích na popud biskupa Viléma Prusinovského z Víckova, který do Olomouce v roce 1566 pozval Tovaryšstvo Ježíšovo, aby zde zřídilo kolej a gymnázium. V roce 1573 povolil císař Maxmilián II. na základě předchozího papežského souhlasu zřídit v Olomouci i jezuitskou akademii (univerzitu).

Švédská okupace za třicetileté války nejen zpustošila město, ale připravila také univerzitu o podstatnou část majetku včetně rozsáhlé knihovny. Léta největšího rozkvětu jezuitské instituce však přišla brzy po válce, v době baroka. Právě tehdy byl v samém srdci města vystavěn rozsáhlý areál honosných školních budov, z nichž bývalý jezuitský konvikt a seminář sv. Františka Xaverského využívá univerzita i dnes.

Po zrušení jezuitského řádu byla univerzita nakrátko přemístěna do Brna, poté existovala jen jako tříleté lyceum bez promočního práva. V Olomouci, sídle arcibiskupa, se z původních fakult nejdéle udržela teologická, uzavřená teprve v roce 1939 nacisty.

Po druhé světové válce, v únoru 1946, bylo olomoucké vysoké učení obnoveno pod názvem Univerzita Palackého. Nejvýznamnějšího období se však univerzita dočkala teprve po roce 1989, kdy postupně vzniklo osm fakult, na kterých učí na 1 000 pedagogů a studuje kolem 23 000 studentů. Univerzita se stala největší vzdělávací institucí a největším zaměstnavatelem v regionu. Stotisícové město Olomouc je tak díky svému vysokému učení centrem vědy, umění a vzdělanosti.

Jezuitský konvikt v Univerzitní ulici si projděte od přízemí po půdu. Na nádvoří objevte středověkou Židovskou bránu, v atriu vyzkoušejte akustiku během letních představení barokní opery. Do nádherné kaple Božího Těla můžete nahlédnout oknem v prvním patře, na pohodlných schodištích vás jistě zaujmou restaurované fresky. Ve vyšších patrech vás čeká příjemný výhled na historické centrum Olomouce. V podkroví můžete obdivovat autentické barokní krovy v divadelním a filmovém sále, které hostí bezpočet festivalů, přehlídek a konferencí.

Honza

Současnost

Budovy jednotlivých fakult a studentské koleje jsou rozesety po celém městě, přesto lze za srdce univerzity považovat soubor paláců v Křížkovského ulici. Původně to byly renesanční a barokní rezidence kanovníků, kteří chtěli bydlet na dohled od sídla arcibiskupa, dnes hostí rektorát a mnohé z kateder Filozofické fakulty.

Protější budova bývalé Tereziánské zbrojnice pamatuje časy Olomouce jako významného pevnostního města, dnes už naštěstí místo zbraní hostí bohulibější instituci, univerzitní knihovnu.

Dalším pozoruhodným historickým souborem jsou barokní jezuitské budovy v okolí Univerzitní ulice. Většinu z nich v posledních dvou staletích vytrvale devastovala armáda, původní krásu se však podařilo navrátit například monumentální stavbě Jezuitského konviktu.

Také mnohé další univerzitní budovy stojí za návštěvu – doporučujeme například Teoretické ústavy v areálu Fakultní nemocnice (ve stylu socialistického realismu!) nebo zánovní sídlo Přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu, které zaujme nejen svou moderností, ale také překrásným výhledem na město ze střešní terasy.

49.594887 17.259401

Média

Média

Další místa na trase