Dobra
trasa

Wpadnij z nami
do sąsiadów

RU PL CZ
Gryf poleca

Poznaj naszą Alma Mater!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Genius loci – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Miejsca bliskie sercu

Křížkovského 8, 771 47 Ołomuniec, Kraj Ołomuniecki

http://www.upol.cz

Nie byłoby tych stron internetowych, gdyby nie nasi studenci i pracownicy, którzy przyczynili się do ich stworzenia. Jednakże nie istnieliby oni, gdyby nie było naszej Alma Mater czyli Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Kontekst historyczny

Uniwersytet w Ołomuńcu był pierwszą morawską szkołą wyższą oraz drugą powstałą na ziemiach czeskich. Założony został z inicjatywy biskupa Viléma Prusinovskiego z Víckova, który w 1566roku zaprosił Towarzystwo Jezusowe, aby utworzyło tam akademik oraz liceum. W 1573 roku cesarz Maksymilian II Habsburg, na podstawie uprzednio otrzymanego od papieża pozwolenia, wydał zgodę na założenie jezuickiej akademii w Ołomuńcu.

Szwedzka okupacja, mająca miejsce podczas wojny trzydziestoletniej, nie tylko spustoszyła miasto, ale również pozbawiła uniwersytet istotnej części majątku, w tym obszernej biblioteki. Lata największego rozkwitu jezuickiej instytucji nastały zaraz po wojnie, w okresie baroku. Wówczas w samym sercu miasta wzniesiono rozległy areał okazałych budynków, z których uniwersytetowi służą do dziś gmachy dawniejszego jezuickiego kolegium i seminarium świętego Franciszka Ksawerego.

Po zniesieniu jezuickiego zakonu uniwersytet został na krótko przeniesiony do Brna, następnie funkcjonował jako trzyletnie liceum bez możliwości uzyskania tytułu akademickiego. W Ołomuńcu najdłużej utrzymał się wydział teologiczny, będący pod ochroną arcybiskupa. Został on zamknięty dopiero w 1939 roku przez nazistów.

Po II wojnie światowej, w lutym 1946 roku, szkolnictwo wyższe w Ołomuńcu zostało przywrócone pod nazwą Uniwersytet Palackiego. Po 1989 roku zaczął się jego najlepszy okres, ponieważ stopniowo powstawało osiem wydziałów, na których naucza 1000 pedagogów i studiuje około 23000 studentów. Uniwersytet stał się największą edukacyjną oraz pracodawczą instytucją w regionie. Właśnie dzięki szkolnictwu liczące sto tysięcy mieszkańców miasto stało się centrum wiedzy, sztuki oraz edukacji.

 

Jezuickie kolegium przy ulicy Uniwersyteckiej przejdź od piwnicy aż po dach. Na dziedzińcu odkryjesz średniowieczną Żydowską bramę, natomiast w atrium, w czasie letnich oper barokowych, doświadczysz niesamowitej akustyki. Spoglądając przez okna, na pierwszym piętrze ujrzysz okazałą kaplicę Bożego Ciała, natomiast na przestronnych klatkach schodowych zwrócą twoją uwagę odrestaurowane freski. Na wyższych piętrach czeka miły dla oka widok na historyczne centrum Ołomuńca. Strych zaskoczy cię barokowymi krokwiami, znajdującymi się w teatralnej i filmowej sali, gdzie odbywa się także wiele festiwali, pokazów czy konferencji.

Honza

Współcześnie

Gmachy poszczególnych wydziałów i akademiki rozrzucone są po całym mieście, jednak sercem uniwersytetu bez wątpienia możemy nazywać kompleks przy ulicy Křížkovského. Pierwotnie były to renesansowe i barokowe rezydencje duchownych, którzy chcieli mieszkać blisko siedziby arcybiskupa, aby móc doglądać jego działań. Dziś mieści się tam rektorat oraz wiele katedr wydziału humanistycznego.

Tuż obok znajdziemy budynek byłej zbrojowni Marii Teresy pamiętający czasy, kiedy Ołomuniec był wyjątkowo szanowanym i silnym miastem. Obecnie zamiast broni, mieszczą się tam zbiory biblioteki uniwersyteckiej.

Innym wartym uwagi historycznym kompleksem są barokowe, jezuickie budynki w okolicy ulicy Uniwersyteckiej. Większość z nich w ciągu ostatnich dwustu lat była notorycznie dewastowana przez wojsko. Udało się jednak przywrócić ich pierwotne piękno, o czym świadczy na przykład monumentalny gmach jezuickiego kolegium.

Kolejne uniwersyteckie budynki również są warte odwiedzenia. Są to między innymi: Instytut Teorii Wydziału Lekarskiego, znajdujący się na obszarze szpitala (w stylu realizmu socjalistycznego!), albo nowa siedziba Wydziału Przyrodniczego przy ulicy 17 listopada, która zwraca uwagę nie tylko nowoczesnością, ale także znajdującym się na dachu tarasem, z którego rozpościera się widok na miasto.

49.594887 17.259401

Multimedia

Multimedia

Kolejne miejsca na trasie