dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Propletené osudy Němců, Poláků, Čechů a Slezanů ve stínu malebné Biskupské Kupy.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Krystalicky čistý vzduch? V Jarnołtówku ano.

Místa mého srdce

Turistické informační centrum:
http://jarnoltowek.pl

Jarnołtówek je vesnička v chráněné krajinné oblasti Opavských hor (Zlatohorské vrchoviny), v údolí Zlatého potoka, u paty Biskupské kupy (889 m n.m.), těsně u hranic s Českou republikou. Obzvlášť pěkná krajina, dokonale čistý vzduch a turistické stezky tohoto posledního výběžku opolského regionu, opředeného mnohasetletou historií, láká turisty i lázeňské hosty.

I když současná vilová zástavba postupně nahrazuje tu původní, zachovalo se v Jarnołtówku několik památek z přelomu 19. a 20. století: pozůstatky venkovského šlechtického sídla, několik starých obytných domů, kostel sv. Bartoloměje, budovy školy a staré pošty, původní protipovodňová přehrada na Zlatém potoku z roku 1909, obelisk k uctění německé císařovny Augusty Viktorie, nebo rozhledna na vrcholu Biskupské kupy (patřící již k České republice).

Historický kontext

Historie Jarnołtówku (něm. Arnoldsdorf) trvá asi 750 let. Místní kronika má záznamy mj. o výstavbě katolické základní školy (1684), o častých živelních pohromách, o rozvoji dřevařského průmyslu, tkalcovství, těžby břidlice a zlata, ale také o návštěvě německé císařovny Augusty Viktorie po velké povodni v roce 1903. Arnoldsdorf zažívá svůj rozkvět počátkem 20. století, kdy se po ničivé povodni začíná s obnovou a vesnice získává statut „lufkurortu” – ozdravných klimatických lázní s možností nenáročných vycházek po horách.

V letech 1945-1946 byli němečtí obyvatelé Arnoldsdorfu vysídleni a místo nich se zde usadili Poláci z východního a středního Polska. Vesnice nesla v letech 1945-1947 název Jarantowice, od roku 1947 pak Jarnołtówek. I v tomto názvu ještě slyšíme jméno zakladatele vesnice ze 13. století, fojta Arnolda.

Má rodná vesnička Jarnołtówek je z celé řady vesnic česko-polského pohraničí ležících na jihu opolského regionu nejznámější a velmi dobře popsaná. Věnuje se jí mnoho literatury, jak polské tak německé, a stále se objevují nové publikace. Neznám člověka, který by se sem po strávení alespoň jednoho dne v Jarnołtówku nechtěl vrátit, nebo tu dokonce zůstat natrvalo.

Wojciech

Současnost

Od konce 40. let si Jarnołtówek, který leží mezi malebnými vesnicemi Pokrzywna (něm. Wildgrund), Konradów (Langesdorf) a Podlesie (Schönewald), a jen pár kilometrů od lázeňského města Głuchołazy (Bad Ziegenhals) i českých Zlatých Hor (Zuckmantel), dodnes zachovává charakter lázeňského místa. Na rehabilitační turnusy a letní tábory sem přijíždějí hlavně děti, ale také turisté z celého Polska, které sem přitahuje klid, pohled na kopečky Zlatohorské vrchoviny, čerstvý horský vzduch, četnost penzionů a rekreačních zařízení a v neposlední řadě několik původních památek připomínajících historii tohoto místa poblíž českých hranic.

Jarnołtówek je již několik let v celém Polsku známý svou vánoční půlnoční mší pod širým nebem, která je sloužena v Ciché Dolině mezi Jarnołtówkem a Pokrzywnou, a na kterou se vždy sjíždí několik tisíc lidí.

50.284801 17.426695

Média

Média

Další místa na trase