dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Panna Marie Fulnecká ronící slzy? Od roku 1741 prý způsobila stovky zázraků.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Slzy Panny Marie – kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Kde se dějí zázraky

ulice Kostelní, 742 45 Fulnek, Moravskoslezský kraj

Fulnek patří spolu se Štramberkem, Příborem, Bílovcem, Novým Jičínem, Hranicemi a Lipníkem mezi malebná historická města okolí Moravské brány, která byste určitě neměli na svém putování minout.

Na rozdíl od ostatních zmíněných měst neměl Fulnek štěstí na konci druhé světové války, kdy byl ze sedmdesáti procent srovnán se zemí. Přesto se v okolí náměstí zachoval pozoruhodný soubor staveb a sochařských děl, jež patří k tomu nejzajímavějšímu z moravského baroka.

Kromě zámku, tyčícího se na skalním ostrohu nad městem a dnes bohužel veřejnosti nepřístupného, návštěvníka zaujme především barokní kostel Nejsvětější Trojice. Najdete v něm nejen zázračný obraz Panny Marie Fulnecké, ale i relikvii sv. Faustyny Kowalské, přenesenou sem v roce 2006 z polského Krakova.

Historický kontext

Pokud bychom měli zmínit dvě historické etapy, které se nejvíc zapsaly do dějin tohoto města, bez rozmýšlení můžeme říct: protestantská renesance a katolické baroko.

Tu první nám dodnes připomíná areál bratrského sboru, ve kterém po tři léta působil biskup Jednoty bratrské a „učitel národů“ Jan Amos Komenský. Dle jeho vlastních slov to byla nejhezčí léta jeho života. Stal se tu rektorem školy, poznal tu svou první ženu Magdalénu a začal tu pracovat na své mapě Markrabství moravského. Tím však šťastná léta skončila. V roce 1621, po bitvě na Bílé hoře, byl Komenský nucen z Fulneku uprchnout. Jeho rozsáhlá knihovna byla spálena na náměstí, jeho manželka a dvě děti zemřely o rok později na mor.

Do období protireformace spadá velký stavební rozvoj města. Nejen, že byl po třicetileté válce obnoven zámek nad městem v dosud nebývalém rozsahu, ale vznikly tu skvosty barokního sochařství a architektury, zachované do dnešních dnů: kapucínský klášter, hřbitov v neobvyklém tvaru čtyřlístku, na náměstí sloup Nejsvětější Trojice a dvojice kašen se sochami Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra (zřejmě tehdy nikdo nepočítal s tím, že Sarkander bude nakonec svatořečen až o dvě a půl století později, v roce 1995).

Fulnek, to není jen zázračný obraz, ale i působiště Jana Amose Komenského, výroba legendárních praček Romo, tradice vlnařské výroby a samozřejmě bydliště tenistky Petry Kvitové. Na tu jsou místní hrdí nejvíc.

Honza

Tím nejzajímavějším z fulneckého baroka je však bezkonkurenčně kostel Nejsvětější Trojice. Vedou k němu sochařsky ztvárněné schody s anděly a světci. Na kostele pracovali nejlepší moravští sochaři a malíři své doby. Současný poutní chrám byl vystavěn v době stále mohutnějších poutí k zázračnému obrazu Panny Marie, která začala v roce 1741 ronit slzy. Najdete jej na hlavním oltáři.

Pokud se vám podaří nahlédnout do přilehlé gotické křížové chodby bývalého Augustiniánského kláštera, najdete v této nejstarší zachované památce města obraz svaté Starosty, pocházející původně od Kapucínů. Poláci znají tuto zvláštní světici s vousy jako sv. Kummernis nebo Wilgefortis. Seznamte se s jejím podivuhodným příběhem, který literárně zpracovali Jakub Arbes i Olga Tokarczuková.

Současnost

Komenskému je dnes věnován památník v zachovalém bratrském sboru na náměstí. Ve vedlejším historickém Knurově domě najdete infocentrum a kavárnu. V parčíku před památníkem se nachází Komenského bronzová socha od Jana Štursy.

49.711897 17.904040

Média

Média

Další místa na trase