dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Jedna z největších mozaik na Moravě. Na 60 m² se vešlo 26 postav.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Mramorová modernita – Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Kde se dějí zázraky

Cyrilometodějské náměstí, 779 00 Olomouc-Hejčín, Olomoucký kraj

Až se příště budete blížit k Olomouci po rychlostní silnici od západu, určitě nepřehlédnete světlou kostelní věž s hodinami. Tak to je kostel sv. Cyrila a Metoděje v okrajové olomoucké čtvrti Hejčín.

Příběh stavby

V roce 1924 inicioval olomoucký biskup Leopold Prečan stavbu moderního chrámu, jenž by byl zasvěcen moravským patronům a už zdaleka ukazoval, že katolická církev v Olomouci neustrnula v době barokní. Byla vypsána architektonická soutěž, v níž zvítězil návrh brněnského architekta Josefa Šálka. Základní kámen byl položen u příležitosti tisícího výročí umučení sv. Václava, a o tři roky později, 5. července 1932, byl dokončený chrám slavnostně vysvěcen.

Architekt Šálka stavbu koncipoval jako trojlodní baziliku s plochým stropem, a navázal tak na raněkřesťanskou římskou architekturu. Ačkoli má kostel moderní výraz, vrací se svým tvaroslovím a symbolikou až k samým počátkům křesťanství.

Monumentální chrámový prostor ozvláštňují výtvarné detaily z ušlechtilých materiálů. Sochařská výzdoba je kupříkladu ze vzácného kararského bílého mramoru, svatostánek nad hlavním oltářem je z onyxu, další prvky jsou z červeného belgického mramoru, starorůžového pyrenejského mramoru a italského travertinu.

Jednoduché a střídmé, a přitom monumentální. Sousoší na průčelí má 4,2 metry, v interiérech se střídají nejvzácnější mramory z celé Evropy, a nad hlavním oltářem visí jako vzácný gobelín obrovský mozaikový obraz s šestadvaceti postavami. Jako by se před vámi otevřelo nebe.

Honza

 

Na výzdobě chrámu spolupracovali dva významní moravští umělci – sochař Julius Pelikán (autor výzdoby bočních oltářů, kazatelny a křtitelnice, ale i monumentálního sousoší soluňských bratří na průčelí kostela) a malíř Jano Koehler. Ten se ujal nejen zpracování pozoruhodných vitráží, ale především návrhu jedné z největších mozaik na Moravě, pokrývající celou stěnu za hlavním oltářem. Má rozměry 8,7 x 7,2 metrů a vešlo se na ni 26 postav, včetně Svaté Trojice, Panny Marie, církevních otců, zemských patronů, evangelistů a andělů.

Nemůže chybět ani donátor kostela, arcibiskup Prečan, vyobrazený v pokleku v rudém rouchu, na pozadí panoramatu Olomouce. Arcibiskup byl po své smrti v roce 1947 pohřben v sarkofágu v podzemní kryptě kostela, přístupné samostatným bočním vchodem.

Současnost

Kostel bývá pravidelně otevřen během turistické sezóny. Několikrát do roka je možné navštívit i další zajímavé prostory, jako je zadní kaple Panny Marie, kůr s varhanami a podzemní krypta s hrobkou arcibiskupa Prečana.

49.602659 17.233233

Média

Média

Další místa na trase