dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Rozhlédněte se po Resslově náměstí. Radnice, renesanční portály, podloubí a zmrzlina!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Tvář Spasitele – do Chrudimi za zázračným obrazem

Resselovo náměstí, 537 01 Chrudim, Pardubický kraj, Česká republika

http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

V historickém městě Chrudim je hned několik míst spojených se zázračným obrazem Krista Salvátora: původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie na hlavním chrudimském náměstí, před jeho průčelím okázalý morový sloup Proměnění Páně, ale také nedaleká Novoměstská kašna, dokonce i expozice v Regionálním muzeu a Muzeu barokních soch.

Historický popis

Obraz Salvátora, neboli Proměněného Krista Spasitele, podle legendy pochází ze sbírek císaře Rudolfa II., odkud jej za třicetileté války uloupila švédská vojska. Náhodou však vypadl z vozu s válečnou kořistí a dostal se až do Chrudimi, kterou mezitím také obsadili Švédové. Legenda uvádí, že o obraz hráli v kostky švédští vojáci, ale jako zázrakem jim začala padat stejná čísla. V návalu zuřivosti se vojáci obraz pokusili zničit, avšak v místech jeho poškození se začala z Kristovy tváře řinout krev.

To byl začátek dlouhé řady zázraků a uzdravení spojených s obrazem. V roce 1676 byl obraz poprvé veřejně adorován a své trvalé místo našel na hlavním oltáři největšího chrudimského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Od konce 17. století se k němu konaly pravidelné poutě.

Sochy na morovém sloupu vytvořili chrudimští sochaři Ignác Rohrbach a Jan Pavel Čechpauer, kteří se Santinim spolupracovali i při stavbě kostela na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, dnes známé památky UNESCO. Jejich další pozoruhodná díla si můžete prohlédnout v chrudimském Muzeu barokních soch.

Honza, 30 let

Procesí směřovala k zázračnému obrazu zejména v době morové nákazy. Po ukončení jedné z nich byl v letech 1719-1732 před kostelem vztyčen jeden z nejkrásnějších morových sloupů v Českých zemích. Je zasvěcen – jak jinak – Proměnění Krista a s jeho návrhem prý chrudimským sochařům pomohl slavný architekt Jan Blažej Santini.

Během regotizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v polovině 19. století bylo upraveno prostranství před průčelím kostela, na němž se dosud nacházelo barokní schodiště s bohatě zdobenou balustrádou a sochami dvanácti světců. Sochy naštěstí nebyly zničeny a sedm z nich dodnes zdobí Novoměstskou kašnu, kterou najdeme pár desítek metrů za kostelem.

Současnost

Salvátorská pouť se v Chrudimi koná každoročně v nejbližší neděli po svátku Proměnění Páně, tedy 6. srpna. Legendu o zázračném obrazu ztvárnili v působivém dioramatu v chrudimském Regionálním muzeu. Najdete tam také kopii salvátorského obrazu z konce 18. století a domnělou třísku ze stolu, na němž prý švédští vojáci hráli kostky. V turistické sezóně si můžete prohlédnout také interiér chrámu Nanebevzetí Panny Marie s originálem obrazu Krista Spasitele na hlavním oltáři.

49.951085 15.795334

Média

Média