dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Pionýři na čestné stráži? Tady něco nehraje.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Pionýři v podkolenkách – pomník osvobození v Pardubicích

Kam vstoupila noha rudoarmějce

Náměstí Republiky, 530 02 Pardubice, Pardubický kraj

Nedaleko pardubického zámku a kostela sv. Bartoloměje se na ose náměstí Republiky nachází pomník padlým ve 2. světové válce. Byl by už nejspíš dávno odstraněn, kdyby nebylo zásadních změn v jeho koncepci těsně před dokončením. 

Historický popis

Autorem pomníku z roku 1957 je prominentní komunistický umělec Josef Malejovský, nositel několika Státních cen Klementa Gottwalda. V době normalizace, v letech 1976-1986, byl dokonce poslancem Federálního shromáždění ČSSR.

Malejovský původně navrhoval na vrchol pomníku umístit sochu J. V. Stalina, uvažovalo se i o sousoší s Klementem Gottwaldem. Pardubičtí občané se na pomník skládali už od roku 1949, základní kámen pomníku byl u příležitosti Stalinových narozenin položen v roce 1952.

Příprava však nakonec trvala tak dlouho, že se dočkala Stalinovy smrti a následného politického uvolnění po Chruščovově „kritice kultu osobnosti“. Josef Malejovský rok před dokončením pomníku musel rozpracovanou Stalinovu figuru nahradit neutrálním Rudoarmějcem.

Tak se stalo, že zatímco pod vysokým piedestalem probíhají pompézní projevy úcty – pionýři v podkolenkách hrdě drží čestnou stráž, krojovaná česká žena k nohám idola pokládá dožínkový věnec – nahoře na sloupu skromně stojí stydlivý vojáček se sklopenou hlavou a asijskými rysy.

Kdyby někoho zaujaly Malejovského okázalé pomníky, najde jich ve východních Čechách ještě několik: Aloise Jiráska v Hronově, bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, otce a syna Antala Staška a Ivana Olbrachta v Semilech.

Honza, 31 let

Současnost

Dnes už na sousoší nenajdeme ani motivy rudé hvězdy, ani oslavné nápisy. Z památníku osvobození se stal pomník padlým ve 2. světové válce. Po roce 1989 byl opraven a zbaven ideologické zátěže, doplněna byla měděná tabulka. Symbolickým svědkem ideologických veletočů 20. století však zůstává dodnes.

50.039198 15.776513

Média

Média

Další místa na trase