dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Kus přírody v srdci vojvodského města.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Ostrov, co není ostrov. Opolský městský park Bolko

Zelené plíce měst

Návštěvníky Opolí může zaujmout městský park na ostrově Bolko. Se souhlasem církve byl ve 14. století ostrov pojmenován podle knížete Bolka II. Malého. Až do roku 1945 se používal německý název Bolko-Insel nebo pojmenování Les minoritů. V období mezi lety 1945 a 2004 fungoval oficiální název "Bolkowa kępa", ten byl později vytlačen pojmenováním ostrov Bolko, které se po místním referendu v roce 2004 stalo oficiálním názvem. Název „ostrov“ je jen ustáleným označením, protože od chvíle, kdy byla zasypána část Wińského kanálu, lze na zmiňovaný „ostrov“ projít suchou nohou. Od počátku 20. století se na ostrově vyskytovalo několik obdělávaných polí a hustý les. 27. října 1910 radní města Oppeln (tehdejší název Opolí, který byl používán až do roku 1945) rozhodli, že se zde vytvoří městský park. Kvůli tomu byl vykácen skoro celý les, ponechaly se ale majestátní duby (mimo jiné i Piastovský dub, který má dnes víc než 400 let a v obvodu měří 410 cm), doplněné buky a habry. Stavbě soustavy jezírek, kanálů, pěších stezek a přístavu pro loďky dal na začátku 20. století zelenou starosta tehdejšího Oppeln August Neugebauer. V roce 1910 se místní zahradník Andreas Ulbrich dal do práce a začal realizovat svou odvážnou vizi. Bylo to velmi těžký úkol, protože ostrov připomínal bažinu. Vysadili tady spoustu keřů a stromů, vyznačili aleje a vyhlídky. Ve 30. letech 20. století zde vznikla zoo.

Starosta Opolí v letech 1952–1965 (přesněji předseda Místní národní rady) Karol Musioł chtěl, aby se park na ostrově Bolko stal pro obyvatele Opolí rekreačním areálem plným vycházkových stezek a kaváren. Proto na něj v roce 1960 nechal vybudovat lávku přes Odru. Mezi městem a tehdejším ostrovem s parkem a zoologickou zahradou do té doby totiž neexistovalo žádné trvalé spojení.

Zajímavostí je, že na mnoha místech v parku lze dodnes zahlédnout záhadné kameny se zbytky nápisů. Mohlo se snad jednat o pamětní kameny významných obyvatel, ale je také možné, že na těchto kamenech byly vyryty názvy cenných stromů. Prozatím zůstávají záhadou.

Dorota

Dnes se na ostrově Bolko nachází zoologická zahrada, mnoho stezek a cyklotras, několik jezírek a kanálů. Najdete tady i tzv. Polanu – místo, kde se schází mladí lidé z města. Kousek od Polany je kavárna Laba, kde také můžete příjemně trávit čas. Na ostrově mezi starými stromy, jako jsou duby, javory a vrby, lze spatřit mnoho druhů ptáků, například včelojedy, sovy či sokoly, žije zde také velké množství divokých zvířat jako veverky, srnci a mladí jeleni. Ostrov Bolko obklopuje ze severní a východní strany Odra, ze západní protipovodňový kanál Ulgi a z jihozápadu zbytky Wińského kanálu. Na „ostrov“, který vlastně ostrovem není, se lze dostat lávkou přes Odru (z ostrova Pasieki), mostem přes kanál Ulgi (z městské části Wójtowa Wieś) nebo ulicí Parkowa, která vede kolem hrází u kanálu.

Každý den od jara do podzimu pluje po Odře loď Opolanin, ze které si za rozumné peníze můžete užít nevšední výhled na tuto část města. Kousek od parku je Piastovská věž, která je symbolem Opolí, vystoupáte-li až na vrchol, lze odtud spatřit báječné výhledy na celé okolí.

50.652825 17.923444

Média

Média

Další místa na trase