dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Po stopách tragických událostí v „údolí radosti“.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Tragické dvacáté století – drobné památky v Bruntále

Ruská ulice, 792 01, Bruntál, Moravskoslezský kraj

Město Bruntál se nachází v idylickém kraji Nízkého Jeseníku. Jeho německý název Freudenthal znamená v překladu „údolí radosti“. Kromě historického náměstí a skvostného barokního zámku však ve městě najdeme i drobné památky na doby, kdy město údolím radosti zrovna nebylo.

Historický kontext

Už od konce 18. století byl Bruntál rozvíjejícím se centrem textilního průmyslu. Podnikatel Gustav Marburg tu založil velmi úspěšnou továrnu na lněné látky, která prý dokonce vyrobila první evropskou džínovinu, jen pár let po americkém obchodníku Levi Straussovi. Další úspěšný podnikatel, Emerich Machold, zaměstnával ve svém textilním podniku začátkem 20. století až dva tisíce lidí. Bruntál byl tehdy téměř výhradně německojazyčným městem.

Židovské rodině Marburgů byla továrna zabavena v roce 1938 s příchodem nacistů a připojením území Sudet ke Třetí říši. Početná židovská komunita byla zdecimována během druhé světové války. Jako zázrakem se na místě židovského hřbitova v Polní ulici zachoval jediný náhrobek, a to Marburgovy rodiny. Kromě něj už na existenci židovského hřbitova upomíná jen kamenná pietní stéla.

Zato v areálu továrny nežidovské rodiny Macholdů naproti železničnímu nádraží (dnes ulice Vrchlického) byla v roce 1944 založena pobočka koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau, do níž bylo převezeno na 300 českých a maďarských židovských žen na otrockou práci. Po osvobození byl na stejném místě vytvořen sběrný tábor pro odsun německých obyvatel. Dle svědectví pamětníků byly v tomto táboře Revoluční gardy vůči Němcům obzvláště brutální.

Ani místní mnohdy netuší, že jejich město postupně „hostilo“ pobočku koncentračního tábora, sběrný tábor pro vysídlené Němce, objekt s přísně tajnou vojenskou výrobou i rozsáhlou sovětskou posádku.

Honza

Ani osvobozovací boje Rudé armády se ve městě a okolí neobešly bez velkého počtu padlých. Jejich hrdinství připomíná nejen pomník „Věrni zůstaneme“ v Ruské ulici, ale i celé oddělení na nedalekém hřbitově. Ve společném hrobě je tu pohřbeno 781 padlých vojáků, samostatné hroby má 22 důstojníků a vojínů.

Po válce se v bývalé Marburgově textilce na třídě Práce usídlila československá armáda, v přísně střeženém objektu prý probíhala tajná výroba zbraní.

V roce 1968 do Bruntálu přišla Rudá armáda podruhé. Tentokrát však velká posádka zabrala celou severní část města v okolí Rýmařovské ulice. S ekologickou i ekonomickou zátěží dob minulých se město Bruntál vyrovnává dodnes a na rozsáhlém území vojenských objektů postupně vznikají zóny pro podnikání.

Současnost

V Ruské ulici najdeme pomník osvobození (český partyzán a sovětský voják si na něm podávají ruce), hned za ním hřbitov s čestným pohřebištěm vojáků Rudé armády. Svou hrobku má na témže hřbitově rodina Macholdů, jejím autorem je významný sochař Joseph Obeth. Nedaleko jsou i další Obethovy náhrobky, patřící např. rodině zasloužilého bruntálského starosty W. F. Olbricha nebo Řádu německých rytířů.

Pozůstatky židovského hřbitova si můžete prohlédnout v Polní ulici v severní části města, nedaleko výpadovky na Krnov.

49.988802 17.461791

Média

Média