dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Procházka podél starobylých hradeb se neomrzí v žádném ročním období.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Ráj pod hradbami – Bezručovy sady v Olomouci

Nejdřív tu stála středověké předměstí s mlýny a řemeslnickými dílnami. Pak bylo potřeba chránit městské hradby před nepřátelskými vojsky a celé předměstí bylo srovnáno se zemí. Teprve v devatenáctém století se na zakřiveném pásu vymezeném Mlýnským potokem (ramenem řeky Moravy využívaným nejen pro mlýny, ale i při obraně města) a hradbami, které pamatují švédská vojska i císařovnu Marii Terezii, začalo s výsadbou prvních okrasných stromů a keřů. Později přibyly sypané cestičky a romantická zákoutí doplněná třeba o litinový hudební altán.

To už se sady jmenovaly Schillerovy a vysoko nad nimi vyrůstal skvost evropské secese – Vila Primavesi. Z jejích teras je dodnes překrásný výhled do korun statných stromů. Po roce 1918 sady změnily název na „vlastenecké“ Tyršovy a uprostřed nich se našlo místo pro mauzelum jihoslovanských vojáků padlých za první světové války na území Moravy. Stavba ve tvaru antického dórského chrámku zůstává dodnes nejzajímavější stavební památkou parku.

Po druhé světové válce sady opět změnily název, na počest tehdy ještě žijícího básníka Petra Bezruče, jemuž byl také ještě za života v sadech odhalen pomník. V souvislosti s rozvojem olomouckých květinových výstav se Bezručovy sady staly součástí velkého výstavního areálu obklopujícího z několika stran historické jádro města. Několik lávek propojilo tento park s novou botanickou zahradou a rozáriem na protějším území další pozoruhodné pevnostní stavby z habsburských dob, Korunní pevnůstky, v níž se dnes nachází edukační centrum Univerzity Palackého s názvem Pevnost poznání. Park je s univerzitou velmi výrazně propojen (několik schodišť vede přímo do areálů filozofické fakulty) a je to znát také na jeho studentském osazenstvu.

Studenti mají tenhle park nejraději, konají se tu taky mnohé studentské akce a občas i koncerty. Nejlíp je tu s přáteli, jen tak na lavičce nebo na dece.

Bětka

Svým romantickým vzhledem a intimní, komorní atmosférou se park liší od ostatních parků ve městě a svým spojením s historickými stavbami láká k návštěvě a odpočinku zvláště v létě, kdy je střed města nepříjemně horký.

49.592270 17.256238

Média

Média