dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Opolská univerzita – lidem na míru ušitá!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Opolská univerzita – historická i moderní

www.uni.opole.pl

plac Kopernika 11, 45-040 Opolí, Opolské vojvodství

Hlavní budova Opolské univerzity se nachází přímo v historickém centru města, na místě zvaném Vrch sv. Vojtěcha, kde měl podle legendy pražský biskup v 10. století kázat na své cestě do Pruska. Dnes je tento světec společným patronem Česka a Polska. Ze zahrady, která obklopuje budovu univerzity, můžete obdivovat krásný výhled na historické jádro města: náměstí s radnicí, katedrálu a kostel františkánů, Piastovskou věž.

Univerzita sídlí v bývalém dominikánském klášteře, z něhož se do dnešních dnů zachoval především kostel Panny Marie Bolestné a sv. Vojtěcha. Budova je ze všech stran obklopena sochami: na jedné straně zahrady najdete zachráněné a zrestaurované sochy slezského baroka, na straně druhé sochařské pomníky tvůrců polské poválečné kultury (Agnieszky Osiecké, Jerzyho Grotowského, Czesława Niemena a dalších). Kousek vedle lze vidět zbytky hradeb a baštu Horního hradu ze 14. století. Z druhé strany budovy lze sejít na Malé náměstí a náměstí Václava Havla.

Historie

Opolská univerzita je první vysokou školou v celém regionu Opolského Slezska. Byla utvořena z Vysoké školy pedagogické, která vznikla v roce 1951 ve Vratislavi a o tři roky později byla celá přestěhována do Opolí. V polovině 50. let byla pro novou univerzitu a jejích osm set studentů postavena nová budova a vysokoškolské koleje. Na přelomu 80. a 90. let začaly diskuze o proměně pedagogické školy na univerzitu. K transformaci došlo v roce 1994 díky sloučení Vysoké školy pedagogické a Pastoračního institutu – opolské pobočky Katolické univerzity v Lublinu. Opolská univerzita se tak stala dvanáctou polskou univerzitou.

Koncem 90. let předalo vedení města univerzitě opuštěnou budovu kláštera, ve které byla od poloviny 19. století nemocnice. Po generální rekonstrukci se budova stala v roce 2003 hlavní budovou univerzity, sídlem rektorátu a Filologické fakulty. 

Opolí, třebaže bylo za 2. sv. války velmi poškozeno, je krásně zrekonstruované město, ve kterém je plno zeleně, historických památek, dobrých restaurací a kaváren. A protože je tady všude blízko, studenti si tohle město pochvalují jako ideální místo pro studium i odpočinek. Taková je i hlavní budova univerzity – historická a moderní zároveň.

Wojciech

Současnost

Dnešní Opolská univerzita sestává z osmi fakult, zaměstnává více než tisíc akademických pracovníků (a je proto největším zaměstnavatelem v celém vojvodství), sídlí v téměř čtyřiceti budovách po celém městě, má kolem patnácti tisíc studentů. Díky dotacím z Evropské unie byl postaven nový univerzitní kampus, který tvoří výukové prostory, čtyři budovy vysokoškolských kolejí, sportovní hřiště a moderní studentské kulturní centrum s vlastním rozhlasem a studentskou televizí.

Z kampusu k hlavní univerzitní budově na Vrchu sv. Vojtěcha je to desetiminutová procházka. Ti, kteří se pro ni rozhodnou, si mohou odpočinout v univerzitní zahradě, navštívit Muzeum Opolské univerzity nebo sbírky Muzea Opolského Slezska, které se nachází v nejstarší opolské budově, hned vedle sídla univerzity.

50.668861 17.925486

Média

Média