dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Náměstí ve tvaru písmene L? Kde jinde, než v Lipníku. A jak je krásné!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Nejstarší na Moravě – židovské památky v Lipníku nad Bečvou

Na hradbách měst a hradů

ul. Perštýnská 751 (synagoga), ul. Zahradní 17 (hřbitovy), Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj

http://info.mesto-lipnik.cz

Nejstarší synagoga na Moravě vestavěná do městských hradeb, roztroušené domky židovských obyvatel, ale také hned dva židovské hřbitovy. A na tom starším najdete hrobku slovutného rabína Fränkela, poutní místo zbožných chasidských Židů.

Historie

Město Lipník nad Bečvou leží ve stínu strážního hradu Helfštýn, uprostřed údolí Moravské brány, kudy odedávna procházely důležité obchodní stezky. Židé tu žili pod relativní ochranou šlechty, možná proto si nikdy nevytvořili uzavřený okrsek, ale bydleli roztroušeně po celém městě. Nejzajímavější židovské památky však najdeme v okolí Perštýnské ulice u západních hradeb historického jádra.

Nejstarší zachovaná synagoga na Moravě byla postavena v době pozdní gotiky, kdy v Čechách kralovali Jagellonci. Synagoga tehdy nesměla být příliš na očích, proto se nachází pod úrovní dnešní ulice a byla natěsnána na městské hradby tak, že celou jednu její zeď tvoří 1,7 metrů široké kamenné opevnění. Pozoruhodná stavební památka dnes slouží jako modlitebna církve husitské, proto na její střeše najdete zlacený symbol kalicha a kříže.

Starý a nový hřbitov

Už v polovině 17. století si místní židovská obec zřídila nové pohřebiště za městem. Postupně zde bylo pohřbeno sedm rabínů, hrobka toho nejvýznačnějšího, Barucha Theomina Fränkela, bývá dodnes hojně navštěvována souvěrci z celého světa. Koncem 19. století se zde nacházelo na 1800 náhrobků, takže bylo rozhodnuto o stavbě nového hřbitova na protější straně ulice.

Tak se stalo, že město Lipník mělo hned dva židovské hřbitovy. Bohužel však přišla druhá světová válka a s ní nacistické běsnění. Oba hřbitovy byly téměř srovnány se zemí, stržena pohřební síň, ze starého hřbitova zbylo sotva 160 náhrobků. V 80. letech 20. století byl navíc zlikvidován i nový hřbitov, zbourány ohradní zdi, a celá plocha upravena na parčík a hřiště pro nedaleké sídliště.

Teprve po roce 1989 se podařilo zdánlivě nemožné – s přispěním zahraničních organizací, mimo jiné i potomků rabína Fränkela, byly oba hřbitovy pietně obnoveny, zbylé náhrobky zdokumentovány a opět postaveny v přibližných místech svého původního výskytu.

Lipník je město na celodenní výlet. Ráno můžete vystoupat na Helfštýn, nebo zvolit pohodlnější vyhlídku z renesanční zvonice. Projděte se podloubím na náměstí, prohlédněte si unikátní střešní zahradu u zámku a odpoledne se nezapomeňte osvěžit Lipnickým ležákem.

Honza

Současnost

Oba lipnické hřbitovy jsou dnes zachráněny a dobře udržovány. Synagoga dále slouží jako bohoslužebný prostor husitské církve. Informační centrum na náměstí T. G. Masaryka poskytuje bezplatné prohlídky města s průvodcem, který vás vezme i na hřbitovy a do synagogy. Neváhejte této možnosti využít, nebudete litovat.

49.524198 17.588954

Média

Média

Další místa na trase