dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Svědek surového vraždění i zázračných uzdravení. To je východočeská Vraclav.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Krvavá lázeň – léčivý pramen u kostela sv. Mikuláše ve Vraclavi

Vraclav 66, 565 42 Vraclav, Pardubický kraj

Na starodávné obchodní stezce vedoucí přes východní Čechy až do Pobaltí se nachází hluboce zaříznuté údolí, v němž najdete pozoruhodný soubor památek: na jednom skalním ostrohu uvidíte bývalé přemyslovské hradiště, na protějším zase středověkou osadu s opevněným raně gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie a pozůstatky románského kostela sv. Václava.

Když se pustíte dolů do údolí, lemovaného opukovými staveními, dojdete až do barokního areálu bývalých lázní. Vévodí mu kostel sv. Mikuláše, postavený přímo na léčivém prameni. Opodál je bývalá lázeňská budova a roubená poustevna Fráterka. Sochu poustevníka Rambouska, který v ní kdysi přebýval a kurýroval pacienty z širokého okolí, najdete na kašně s léčivou vodou.

Historický popis

Kdysi významné strážní hradiště Vraclav, založené v 11. století knížetem Vratislavem II. (odtud tedy i jeho název), se stalo roku 1108 svědkem surového vyvraždění rodu Vršovců, s nimiž si přemyslovský kníže Svatopluk jednou provždy vyřídil účty. Obětmi krvavé lázně prý byly i malé děti. Dnes už tu najdeme jen vzrostlé lípy a kamennou stélu na paměť povražděných Vršovců, vztyčenou u příležitosti osmistého výročí v roce 1908.

V úzkém údolí pod místem dávné tragédie vyvěrá pramen vody se léčivými účinky, známý už od 17. století. Přímo nad pramenem byl v letech 1724-1730 postaven barokní kostel, který se stal základem lázeňského areálu. Ve zdejší vodě byla zjištěna vysoká koncentrace sanytru a síry, díky níž se rychleji hojí rány a zmírňují otoky. Před úpadkem lázní v 19. století se tu léčilo široké spektrum nemocí a místní kostel býval zároveň vyhlášeným poutním místem.

Když se před kostelem podíváte pod nohy, skutečně objevíte mříž a pod ní tekoucí vodu. Léčivý pramen nejen, že kostel obtéká z obou stran, ale protéká i přímo jeho podzemím.

Honza

Současnost

Kouzelné místo s krvavou i zázračnou historií se dnes nachází mimo hlavní turistické trasy. Celý areál se však s postupujícími opravami opět stává lákavým cílem výletníků. V kostele sv. Mikuláše se už dnes poutníci nemodlí, zato v něm najdete expozici barokního sochařského umění. Málokde lze tak silně pocítit tisíciletý duch místa, jako právě na Vraclavi.

49.970667 16.092708

Média

Média