dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Monumentální strohý kostel s obrovskými vraty. Když se otevřela dokořán, slyšelo kázání celé náměstí.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Kázeň, strohost a dril – pevnost Josefov

Masarykovo náměstí, Josefov, 551 02 Jaroměř, Královéhradecký kraj

http://www.josefov.com/

http://www.pevnostjosefov.cz/

http://www.jaromer-josefov.cz/ 

Střídali se tu vojáci mnoha národností a mnoha armád. Autentické kulisy osvícenského pevnostního města, které pravidelně okouzlují filmaře z celého světa, chátrající skvost francouzského pevnostního inženýrství konce 18. století. Klaustrofobický labyrint podzemních chodeb přístupných jen se svíčkou či baterkou v ruce. A do roku 1991 sídlo okupačních vojsk Rudé armády. To vše je východočeský Josefov. 

Historický popis

Pevnost měla střežit severní hranici habsburského státu a chránit ji před vpádem pruských vojsk. Pokyn k její stavbě vydal císař Josef II. V roce 1780, v průběhu sedmi let bylo rozsáhlé dílo dokončeno a předáno k užívání rakouské armádě. V době ohrožení měla pevnost pojmout až dvanáct tisíc mužů.

Nakonec však pevnost neodehrála žádnou podstatnou roli ani v době napoleonských válek, ani ve válce prusko-rakouské v roce 1866, ačkoli se nachází sotva patnáct kilometrů od místa bitvy u Hradce Králové. Mnohem zásadněji se od dějin zapsala jako místo internace vojenských zajatců mnoha národností i armád. Za první světové války tu prý žilo až 42 tisíc zajatců.

V letech 1968-1991 tu sídlila posádka Rudé armády. Postupné devastaci tohoto významného pevnostního díla však nedokázalo zabránit ani jeho prohlášení městskou památkovou rezervací v roce 1970.

Stopy pobytu Rudé armády tu najdeme dodnes – v Bastionu I na vás například vykoukne obrovský nápis „не курить“ na dveřích bývalého skladu munice. Po krasnoarmějcích je dodnes pojmenována jedna z hlavních ulic.

Honza, 30 let

Současnost

Kromě fascinujících kulis pevnostního města, do něhož se jen pozvolna vrací život, stojí za pozornost především řada zpřístupněných expozic. Nejzajímavější je okolí Bastionu I v Okružní ulici a soukromé vojensko-historické muzeum na Riegrově náměstí 7. Nedaleko se nachází vstup do podzemního labyrintu, který zahrnuje asi jeden kilometr zpřístupněných chodeb. Historii pevnosti můžete poznat i v bývalé radnici přímo na Masarykově náměstí, kde sídlí pobočka Městského muzea v Jaroměři.

50.338870 15.930433

Média

Média