dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Bazilika minor nedaleko česko-polsko-německého trojmezí.

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

Dům ctihodné paní – Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Klášterní ulice, 471 25 Jablonné v Podještědí, Liberecký kraj

http://www.zdislava.cz

Městečko Jablonné v Podještědí se nachází v podhůří Lužických hor, na dohled od Ještědu, několik kilometrů od hranice tří států – Německa, Polska a České Republiky.

Kromě půvabné dřevěné lidové architektury se může pochlubit historickým náměstí s barokním morovým sloupem, a rokokovou budovou bývalé jízdní pošty, v níž dokonce v roce 1813 přenocoval císař Napoleon. Největším skvostem je ale jednoznačně bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, jejíž mohutná kopule vévodí širokému okolí.

Historický popis

Mohutný barokní chrám je jednou ze čtyř tzv. „menších bazilik“ v litoměřické diecézi. Tento čestný titul jí udělil papež Jan Pavel II. v roce 1996, rok po svatořečení Zdislavy z Lemberka.

Právě ctnostná paní Zdislava dala již v polovině 13. století na tomto místě postavit dominikánský klášter, aby pozvedla mravnost a vzdělanost ve zdejším kraji. Její manžel Havel z Lemberka byl blízký důvěrník krále Václava I. a správce Kladského panství. Založil nedaleký hrad Lemberk, na němž žil se svou ženou a čtyřmi dětmi.

Zdislava byla ctnostná žena, zakladatelka špitálu, jež se starala o chudé a léčila nemocné. Zemřela v pouhých dvaatřiceti letech a byla pohřbena v jí založeném dominikánském klášteře. Její kult byl stále živý i po několika staletích, blahořečena přitom byla až koncem 19. století. U příležitosti 750. výročí jejího úmrtí byla sv. Zdislava prohlášena patronkou Libereckého kraje i Litoměřické diecéze. Je také patronkou rodin.

Vydejte se na krásnou procházku od baziliky až na zámek Lemberk. Nejprve spatříte malebné hrázděné chalupy s břidlicovými štíty. Za rybníkem Markvart už začíná romantická příroda podél Panenského potoka. Pozoruhodná je třeba prastará lipová alej u Bredovského letohrádku. Určitě neminete ani Zdislavinu studánku – pramen léčivé vody.

Honza, 31 let

Po několikerém zničení byl chrám za panování Berků z Dubé přestavěn ve velkorysém barokním duchu podle plánů vídeňského architekta Johanna Lukase von Hildebrandta. Peněz na dokončení se však nedostávalo, a tak kupříkladu dvě průčelní věže nikdy nebyly dostavěny do plánované výšky.

Požár města v roce 1788 nejen zničil sousední farní kostel a značnou část měšťanských domů, ale poškodil i interiér dominikánského kostela, který od té doby působí až nečekaně strohým dojmem. Většina vybavení pochází až z doby po požáru.

Současnost

Lebka svaté Zdislavy se nachází v prosklené schránce na bočním oltáři. Na témže místě najdeme i vzácnou pozdně gotickou Madonu, zachráněnou při ničivém požáru z farního kostela. Přímo před oltářem je zamřížovaný otvor v podlaze, skrze nějž lze spatřit hrob světice v podzemní kryptě.

Pod varhanní kruchtou najdeme kamennou bustu papeže Jana Pavla II.

V klášteře v současnosti opět působí dominikáni, kteří vás od dubna do října rádi provedou. Hlavní Zdislavina pouť se koná vždy v poslední květnovou sobotu.

50.765469 14.762220

Média

Média