dobrá
trasa

Vydejte se s námi
na skok k sousedům

RU PL CZ
Gryf doporučuje

Více než 1000 metrů čtverečních nástěnných dekorací. Nádraží v plné parádě!

Trasa Rudé armády

Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev. Jsem toulavý Gryf, napůl polský orel, napůl český lev.

C. k. jak má být – nádraží v Bielsku

Warszawska 2, 43-300 Bielsko-Biała, Slezské vojvodství

Bielsku se na konci 19. století přezdívalo malá Vídeň. Bylo totiž jedním z nejrozvinutějších průmyslových center v celé habsburské monarchii. Nemalou zásluhu na tom měla C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda, která roku 1855 Bielsko propojila se světem.

Jako každé hrdé, bohaté a mnohonárodnostní město muselo mít i Bielsko náležitě reprezentativní nádraží. Co z toho, že bylo podobné mnoha dalším nádražím mezi Vídní a Krakovem. Hlavně, že bylo krásné.

Historie

Architekt Karl Schulz a stavitel Karl Korn bielské nádraží pojali jako monumentální novorenesanční stavbu z neomítaných pálených cihel režné a pískové barvy. Na první pohled vám zřejmě připomene nádraží v Českém Těšíně nebo Suchdole nad Odrou, až na to, že je výrazně větší. Tato budova, dodnes sloužící svému účelu, ač byla postavena již v roce 1890.

Na výzdobu interiérů tehdy byla přizvána vídeňská firma Wild &Weygand. Vestibul byl tehdy vyzdoben bohatými výmalbami, v nichž odhalíme vliv pompejské dekorativní malby. Kromě nespočtu maskaronů, divých mužů, okřídlených kol, květů a ovoce, tu najdeme třeba bielský městský znak i slezskou zemskou orlici.

Od roku 1895 od nádraží vedla tramvajová linka zrušená roku 1971. Připomíná ji pamětní deska a krátký úsek kolejí ve dlažbě před nádražím.

Nad podchodem na nástupiště se skví betonový kalich podobný těm, které ještě před pár lety tvořily brutalistní nádraží v Katovicích. Architektonicky cenná budova bohužel ustoupila nákupní galerii, zato v Bielsku kalich vydržel doposud.

Honza

Současnost

V roce 1994 bylo nádraží prohlášeno kulturní památkou. Generální rekonstrukce se dočkalo v letech 1997-2001. Při rekonstrukci bylo obnoveno mnoho původních prvků včetně německých nápisů na fasádě a výmalby interiérů. Obnova získala ocenění Modernizace roku 2001.

49.829848 19.044713

Média

Média